Thursday, April 5, 2018

An Sgrìobhaiche Gàidhlig


Sacred wandering calls the year away from amusement 
a glance at the world outside reveals contrast 
wild these 60 years wrapped this snow mantle 
draped in grace and burn 

One never anticipates the gap 
wild we came here 

Mar chleasaiche-sorcais ann an cartùn-TV,    
a’ dàibhigeadh le snasmhorachd ghlan
bho chòmhnard bheag 60 troigh a dh’ àirde
a-steach dha ghlainne làn bùirn.

Ri bas-bhualadh sgapte
bho chorra ròn.

No comments:

Post a Comment